ทำความรู้จักกับ ระบบดิจิตอล คืออะไร?

digital_enegine_technology

ในปัจจุบันนี้ โลกเราได้เปลี่ยนจากยุคอนาลอกเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คุณสามารถสังเกตได้จากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งอยู่รอบๆ ตัวเรา เช่น เครื่องรับโทรทัศน์จากเดิมที่ใช้หลอด  CRT โดยจะทำการแสดงภาพเป็นเส้น ๆ ก็เปลี่ยนกลายมาเป็นแบบ LED ซึ่งแสดงภาพเป็น  pixel หรือ กล้องถ่ายรูปจากเมื่อก่อนใช้ฟิล์มบันทึก ก็เปลี่ยนมาใช้ CCD บันทึกแทน นอกจากนี้ยังมีอีกมายมาย ที่เรานำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ตอนนี้เรารู้เพียงแค่ว่าระบบดิจิตอลสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตเรามากขึ้น  แต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆคำนี้มัน คืออะไร เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำสาระความรู้มาฝากกันค่ะ

ระบบดิจิตอลคืออะไร?

ระบบดิจิตอล เป็นการรวมอุปกรณ์ต่าง ๆทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความต้านทาน , ตัวเก็บประจุ  , ทรานซิสเตอร์ และ วงจรรวม  เพื่อทำหน้าที่ประมวลสัญญาณที่เข้ามา ทำให้มีคุณลักษณะตรงตามที่เราต้องการ แล้วจึงส่งออกไป  เช่น ระบบขยายเสียง ,  ระบบเครื่องรับวิทยุ , ระบบควบคุม เป็นต้น

ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถแบ่งระบบออกเป็น  2 ชนิด ได้แก่ ระบบ Analog  และระบบ Digital  ความจริงแล้วระบบดิจิตอลยังคงอยู่บนพื้นฐานของระบบอนาลอก คือ มีตัวรับสัญญาณจากภายนอกข้ามาประมวลสัญญาณ แล้วจึงส่งสัญญาณประมวลแล้วกลับออกไป เช่น ระบบขยายเสียง  มีไมโครโฟนทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียง ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งเข้าไปในวงจรขยายเสียง เพื่อเพิ่มขนาดของสัญญาณให้สูงขึ้น จากนั้นจึงเปลี่ยนสัญญาณกระแสกลับให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง จะทำให้ได้เสียงมีคุณภาพดีขึ้น

ส่วนระบบดิจิตอล ต่างจากอนาลอก ตรงการประมวลสัญญาณ ซึ่งใช้ตัวเลขแทนขนาดของสัญญาณ  มีการใช้เลขฐานสองเป็นตัวแปร เพราะฉะนั้น ระบบจึงต้องมีตัวเปลี่ยนสัญญาณจากอนาลอกเป็นตัวเลขฐานสอง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลทางตัวเลขได้  ต่อมาเมื่อประมวลผลทางเลขเสร็จ สัญญาณนี้จะถูกทำให้กลับเป็นอนาลอกอีกครั้ง

ในยุคแรก ของระบบดิจิตอล มีขนาดของระบบที่ใหญ่มาก เพราะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกันในการประมวลผล ต่อมาวิวัฒนาการทางด้าน IC ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง กินกระแสไฟน้อยลง ประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น จึงทำให้ระบบดิจิตอลได้รับความนิยมมากขึ้น

ต่อมาเราพบว่า ระบบดิจิตอลมีข้อดีกว่าระบบอนาลอกอีกหลายข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณรบกวนที่มีน้อยกว่า เรื่องความผิดพลาดในการแปลงสัญญาณมีน้อยมาก ความคมชัดดีกว่า สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกว่า การเก็บรักษาอยู่ได้เป็นร้อยปี ความปลอดภัยก็มีข้อมูลอันยากต่อการถอดรหัส และที่สำคัญคือตัวผลิตภัณฑ์สามารถผลิตได้ทีล่ะ จำนวนมาก ๆ และมีคุณภาพเหมือนกันทุกอย่าง จึงให้สินค้ามีราคาถูกอย่างน่าตกใจ จากข้อดีเหล่านี้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลในที่สุด